notary public services

Usługi

Zapewniamy kompleksowe usługi notarialne dotyczące szerokiej gamy dokumentów. Nasza działalność obejmuje między innymi:

  1. Uwierzytelnianie i poświadczanie weryfikowanych dokumentów oryginalnych.
  2. Potwierdzanie tożsamości oraz własnoręczności podpisów.
  3. Odbieranie oświadczeń, w tym pisemnych pod przysięgą, ważnych w Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami.
  4. Zapewnianie czynności przygotowawczych oraz ustanawianie pełnomocnictwa.
  5. Uwierzytelnianie dokumentów osobistych oraz wszelkich informacji niezbędnych dla celów imigracyjnych i migracyjnych.
  6. Uwierzytelnianie dokumentów przedsiębiorstw, spółek, innych podmiotów biznesowych oraz wszelkich czynności związanych z ich funkcjonowaniem.
  7. Uwierzytelnianie i dostarczanie zabezpieczonych protokołów i wykazów uwierzytelnionych czynności.
  8. e-Notariusz – wymiana dokumentów elektronicznych.

 

W pilnych sprawach istnienie możliwość ustalenia spotkania jeszcze tego samego dnia.