about rogers hill notary public northamptonNotariusz to wykwalifikowany prawnik, członek trzeciej i jednocześnie najstarszej grupy prawników w Anglii i Walii. Notariusze wyznaczani są przez Sąd Biskupstwa Canterbury.

Barry Rogers oraz Martin Hill świadczą usługi notarialne na terenie hrabstwa Northamptonshire od wielu lat. Na spotaknie można umówić się w biurach w Northampton, Kettering, Corby, Oakham oraz Uppingham.

Zarówno Barry Rogers jak i Martin Hill są partnerami w kancelarii Tollers Solicitors, która zajmuje się świadczeniem usług prawnych dla osób indywidualnych oraz firm. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj www.tollers.co.uk.

Czym zajmuje się Notariusz?

Notariusz może zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z prawem, które nie posiadają charakteru spornego. Jego główną funkcją jest uwierzytelnianie dokumentów, wszelkich czynności, wydarzeń oraz osób. Raz uwierzytelniony dokument jest powszechnie uznawany na arenie międzynarodowej. Co więcej, jest on wystarczającym dowodem na wszelkie okoliczności, które zostały w nim poświadczone.

Jakie kwalifikacje posiada Notariusz?

Notariuszem może zostać Adwokat, Radca Prawny bądź osoba, która ukończyła studia wyższe (niekoniecznie prawo). Ponadto, musi on uzyskać Diploma in Notarial Practice ( Dyplom Praktyki Notarialnej).

Notariusz musi posiadać ważny certyfikat wykonywania zawodu oraz polisę ubezpieczeniową. Jest on ponadto zobowiązany do działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Co to jest legalizacja?

W niektórych krajach dokument sporządzony przez notariusza wymaga legalizacji. Legalizacja jest to proces, w którym odpowiedni organ państwowy poświadcza, że podpis i pieczeć na danym dokumencie należą do angielskiego notariusza, który posiada wszystkie uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. W tym celu The Foreign and Commonwealth Office nadaje klauzule apostille. Niekiedy jest wymagane, aby taki dokument został przesłany bezpośrednio do Ambasdy Wielkiej Brytanii w danym kraju, w celu nadania kolejnego certyficatu.